Liturgia

Pojęcie "liturgia" oznaczało pierwotnie "dzieło publiczne", "służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu". W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że Lud Boży uczestniczy w "dziele Bożym". (por. KKK
Msze święte i nabożeństwa w kościele św. Michała.

Sakramenty

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego - przez te sakramenty otrzymujemy nowe życie w Chrystusie, stajemy się dziećmi Boga.(por. KKK) Na tych sakramentach opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa - powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata.

Chrzest Bierzmowanie Komunia św.

Sakramenty uzdrowienia - nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech, wię potrzebujemy więc potrzebujmeny uzdrawiania i zbawiania. (por. KKK)

Spowiedź Namaszczenie chroych

Sakramenty w służbie komunii - Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać jeszcze szczególne posłanie w Kościele nastawione na zbawienie innych ludzi (por. KKK)

Małżeństwo Święcenia kapłańskie i zakonne


Inne celebracje liturgiczne

- Sakramentalia - błogosławieństwa, cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki, itd. (patrz KKK
Pogrzeb chrześcijański