Na skróty:

Księża

Posługę duszpasterską w parafii pełnią księża Salezjanie (Towarzystwo Salezjańskie). Przybyli oni tu w 1947 roku na czele z ks. Alojzym Lądwikiem by rozpocząć dzieło ratowania zniszczonego i przeznaczonego do rozbiórki zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła. W ciągu przeszło 60 lat pracowało tu wielu kapłanów. Obecnie posługę pełnią:
ks. Bolesław Kaźmierczak /proboszcz parafii i dyrektor domu/


ks. Jan Gondro

 • urodzony 8.12.1946 roku w Nowej Wsi diecezja Częstochowska
 • studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, zakończone 1972 roku
 • święcenia kapłańskie z rąk ks.bpa Albina Małysiaka 9.06.1972 rok w Krakowie
 • studia w zakresie teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, praca napisana u ks. dra kard. Franciszka Macharskiego w 1974 roku
 • studia w specjalistyczne w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1974 - 1977, zakończone mgr i licencjatem u ks. prof. Mieczysława Majewskiego
 • studia podyplomowe z zakresu organizacji i nauczania ukończone we Wrocławiu w Wyższej Szkole Edukacji 2001 roku
Placówki:
 • 1972 - 1974 - Kraków Św. Stanisława Kostki
 • 1974 - 1977 - Lublin KUL
 • 1977 - 1979 - katecheta szkół średnich NSPJ Lubin
 • 1979 - 1983 - duszpasterz akademicki Poznań Św. Jan Bosko, wikariusz dyrektora, odpowiedzialny za pracę młodzieżową w prowincji
 • 1983 - 1992 - dyrektor i proboszcz parafii św. Jana Bosko w Poznaniu
 •         budowniczy kościoła św. Jana Bosko w Poznaniu /1988 rok konsekracja kościoła/
 •         budowniczy domu młodzieżowego w Poznaniu /otwarcie akademika 1991/
 • 1992 - 1996 - Środa Śląska - delegat krajowy i inpesktorialny Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich
 • 1996 - 2005 - dyrektor domu w Wrocławiu św. Michał, krajowy i inpsektorialny delegat SWS, delegat lokalny SWS
 • od 1998 roku - organizator Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego we Wrocławiu
 • od 1999 roku - dyrektor Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im. Św. Edyty Stein we Wrocławiu

 • ks. Tadeusz Pater

  • urodzony 28.10.1933 r. w Rumnie koło Lwowa
  • od 1945 w Twardogórze (szkoła podstawowa, Niższe Seminarium Duchowne)
  • nowicjat w Kopcu, a następnie studia filozoficzne i teologiczne w Salezjańskim Seminarium Duchownym w Krakowie,
  • święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego 21 czerwca 1963 w Krakowie
  • studia teologiczne na KUL w latach 1969-1971, praca magisterska u ks. prof. Franciszka Blachnickiego (obecnie Sługi Bożego)
  Placówki:
 • 1963 - 1966 - Wrocław, duszpasterz w parafii św. Michała i katecheta Szkoły nr 1
 • 1966 - 1971 - Kielce, parafia św. Krzyż, praca z młodzieżą liceum ks. Piramowicza .
 • 1971 - 1978 - Wrocław, wikariusz w parafii św. Michała i katecheta młodzieży
 • 1978 - 1984 - proboszcz w Sułowie koło Milicza
 • 1984 - 1990 - proboszcz w Lubinie
 •         (w tym czasie budowa plebani oraz kościoła dolnego i górnego do konsrukcji dachu)
 • 1990 - 2001 - proboszcz w Ciechowie
 • od 2001 po raz trzeci w parafii św. Michała

 • ks. Marian Szaniawski

  • urodzony 12.08.1943 r. w Łazach Kol.
  • I-wsze śluby 15.08.1960 r. w Kopcu
  • święcenia kapłańskie przyjął 9.06.1972 r. w Krakowie

  ks. Franciszek Szaniawski

  • urodzony 31.10.1941 ŁAZY, powiat ŁUKÓW, woj. Lubelskie
  • wyświęcony 19.06.1971 - Kraków, przez ks.Bp. Juliana Groblickiego
  Placówki:
 • 1971 - 1982 - Poznań-Winogrady - katecheta szkół podstawowych
 • 1982 - 1984 - Lubin (Stary Lubin) - katecheta
 • 1984 - 1993 - Siedlce - proboszcz
 • 1993 - 1994 - Lubin parafia MB Częstochowskiej - katecheta szkół średnich
 • 1994 - 1995 - Lubin parafia NSPJ - ekonom na 2 domy
 • 1995 - 1998 - Chocianów - duszpasterz punktów filialnych - Nowa Kużnia, Pasternik
 • 1998 - 2007 - Grabowno Wielkie - proboszcz
 • 01.09.2007 - Wrocław św. Michał - duszpasterz

 • ks. Andrzej Postawa


  ks. Dariusz Kowalczyk (duszpasterz akademicki)


  ks. Sylwester Pacierpnik

  • urodzony 8.07.1958 roku w Dzierżoniowie
  • studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, zakończone 1985 roku
  • Święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Albina Małysiaka 19.06.1985 rok w Krakowie.
  • studia w zakresie teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, praca napisana u ks. dr Józefa Wilka
  Placówki:
 • 1985 - 1990 - Środa Śląska, parafia pw. św. Andrzeja
 • 1990 - 1993 - Sosnowiec, parafia św. Rafała Kalinowskiego
 • 1993 - 1995 - Chocianów, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
 • 1995 - 2001 - Poznań, parafia pw. św. Jana Bosko
 • 2001 - 2004 - Wrocław, wspólnota salezjańska
 • 2004 – 2013 - Wrocław, parafia pw. Chrystusa Króla
 • od 2013 roku - wikariusz w parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu i delegat lokalny ds. Salezjanów Współpracowników

 • ks. Paweł Druszcz


  Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Michała Archanioła; ul. B.Prusa 78, 50-318 Wrocław; tel.:(71)-321-11-47; admin