Droga Światła "Niedzielna Eucharystia"

Każdy niedzielny poranek jest wspomnieniem Zmartwychwstania. Spotykamy się na niedzielnej Eucharystii właśnie z tego powodu.
W czasie Mszy Świętej jednoczymy się z całym Kościołem, by uwielbić Jezusa, by spotkać się z Nim.
Czy z radością oczekuję na niedzielną Eucharystię? Czy jest ona dla mnie centrum mojego życia? Życia, które jej potrzebuje, by nie było płytkie i puste.

I: Jezus powstał z martwych
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk24,1-6)

Czy jesteś gotowy na to, by usłyszeć najważniejszego news'a świata: Jezus zmartwychwstał. 

Tak, jestem gotowy. Chcę - jak pierwsi świadkowie - usłyszeć, uwierzyć i ucieszyć się tą wiadomością.

Panie Jezu, Ty wiesz, że chcę spotkać się z Tobą, że pragnę czekać na każdą niedzielną Eucharystię jak na najważniejsze wydarzenie tygodnia - proszę Cię o dar wielkiej wiary, o dar spotkania z Tobą!

II: Apostołowie przybywają do pustego grobu
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu (J20,1-8)

Popatrz na tabernakulum. Czerwona wieczna lampka świadczy o tym, że On tam jest - żywy i prawdziwy. Tabernakulum nie jest symbolem grobu Jezusa! Tam znajduje się Najświętszy Sakrament - Jezus Zmartwychwstały.

Chcę powtarzać słowa pieśni:
Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać.


III: Jezus objawia się Marii Magdalenie
Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni. (J20,11-18)

Niezależnie od wszystkich okoliczności bądź pewien, że Pan chce się spotkać z tobą. On pozwala znaleźć się tym, którzy Go szukają. To On zaprasza Cię na ucztę Eucharystyczną - jest Gospodarzem.

Panie, choć nieraz przychodzę do kościoła ze smutkiem, z moimi wszystkimi zmartwieniami jakie przynosi codzienne życie. A łzy zamazują obraz, to jednak przychodzę, by spotkać się z Tobą, by rozradować się Twoją obecnością - proszę wyjdź mi na spotkanie tak jak Marii Magdalenie.

IV: Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus
O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (Łk24,13-27)

Posłuchaj mszalnych czytań, tak jak słów Boga. Przecież tak jest w istocie - to mówi Bóg i mówi do Ciebie. Każda liturgia Słowa jest okazją by usłyszeć Jezusa.
Słyszymy przecież: "Oto Słowo Boże."

Proszę Cię Jezu, by moje serce i umysł były wrażliwe na Twoje słowa, które kierujesz do mnie. Bym umiał oderwać się od moich problemów i trosk. I choć jestem przywiązany do własnych poglądów i własnego zdania, to pragnę usłyszeć co chcesz mi powiedzieć, bym jak uczniowie idący do Emaus, zawrócił z mojej drogi i poszedł za Tobą.

V: Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go. (Łk24,28-35)

Na Eucharystii kapłan składa Bogu w ofierze chleb i wino, ale to Jezus zaprasza ciebie na ucztę. To Jezus łamie dla ciebie chleb i podaje kielich. Karmi cię swoim Ciałem.

Jezu, pragnę wsłuchać się w te słowa: "To jest Ciało Moje, które za Was będzie wydane", "To jest Krew Przymierza", bo po tych słowach poznaje się Ciebie.
I choć Przeistoczenie jest wielką Tajemnicą wiary, której pewnie nigdy nie zrozumiem, to proszę, daj mi świadomość, że nie jest to tylko symbol, ale Ty sam przychodzisz żywy i prawdziwy, bym mógł Cię rozpoznać jak uczniowie.

VI: Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów
[Gdy uczniowie z Emaus wrócili do Jerozolimy i spotkali się z Apostołami] On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! (Łk24,36-45)

"Pokój Pański niech zawsze będzie z wami." "Przekażcie sobie znak pokoju." Te słowa słyszysz na każdej Eucharystii.

Panie, pokazujesz mi, że potrzebuję człowieka i jego świadectwa, by odkryć Ciebie. Aby otrzymać Twój pokój potrzebuję wspólnoty Kościoła. Przecież Ty sam wybrałeś właśnie taką drogę - stałeś się człowiekiem, by objawić swoją miłość do ludzi.
Uczyń ze mnie Panie, "roznosiciela" Twojego pokoju.

VII: Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania
...tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J20,19-23)

"Spowiadam się Bogu wszechmogącemu" - tak wygląda spowiedź powszechna w czasie Mszy Świętej, ale na niej nie można poprzestać. Bo w konfesjonale czeka Bóg, który chce z tobą porozmawiać, by cię uzdrowić.

Panie, przystępuję do spowiedzi, gdy moja dusza choruje, gdy nie umiem jej pomóc. A Ty czekasz tam na mnie, by mnie oczyścić, przebaczyć. Czekasz, by mnie znów przygarnąć i z miłością powiedzieć - "Ja odpuszczam tobie grzechy." Dziękuję Ci Miłosierny Panie - jak dobrze być Twoim dzieckiem.

VIII: Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. (J20,24-29)

Na Eucharystii modlimy się: "Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła".

Panie, chcę uczestniczyć w Eucharystii nawet jeśli miewam wątpliwości co do swojej wiary. Przecież wiarę Tomasza umocniłeś nie gdzieś w samotności, ale właśnie we wspólnocie. Proszę Cię Jezu - utwierdzaj moją wiarę, by w końcu stała się niezachwiana jak wiara Tomasza.

IX: Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego
Szymon Piotr powiedział do nich: 'Idę łowić ryby'. Odpowiedzieli mu: 'Idziemy i my z tobą'. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.[...] Jezus rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! (J21,4-12)

Eucharystia nigdy nie jest zmarnowanym czasem. Z Bogiem możesz wszystko, bez Niego jesteś zdany na własne siły, a jakie one są zawodne, to pewnie przekonałeś się nie raz.

Proszę Cię Panie, abym nie zasłaniał się brakiem czasu by przyjść na Eucharystię. Bym nie wymawiał się obowiązkami, pracą, albo zmęczeniem. Chcę z radością uczestniczyć w Twojej Uczcie i z głębi serca, z przekonaniem wołać, jak Jan: "To jest Pan!" - bo to wyznanie ma moc odmienić moje życie.

X: Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię
Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. (J21,15-19)

"Panie, nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja." - wyznajemy na Eucharystii. 

Jezu, od miłości Twojej nikt i nic nie jest w stanie mnie odłączyć. Miłość Twoja jest jak ogień, który pochłania wszystko. Nie ma mocy zdolnej, by ją zatrzymać. Nie ważne: czy zasłużyłem na Twoją miłość – kochasz bo jesteś Miłością.
A ja..? 
Napełnij Panie moje serce miłością, bym jak Piotr, pełen pokory, mógł powiedzieć "Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham."

XI: Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt28,16-20)

"Idźcie, oto ofiara spełniona". Idźcie i głoście całemu światu dobrą nowinę o Zmartwychwstaniu, o zwycięstwie Chrystusa.

Panie, te słowa kierujesz do mnie na zakończenie każdej Mszy Świętej i chcę je wypełnić. Nauczyłeś mnie, że miłość przejawia się najpełniej wtedy, kiedy służę drugiemu człowiekowi. Więc proszę Cię, bym nie pokładał nadziei w moich zdolnościach, ale w Twojej mocy. Bym zrozumiał, że posyłasz mnie na służbę do wszystkich: cierpiących, potrzebujących, szukających Ciebie.
Chcę pełnić Twoją wolę.

XII: Jezus wstępuje do nieba 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.(Mk16,14-20)

"Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie" – tylko tak możemy składać Bogu ofiarę i tę eucharystyczną, i tę w codziennym życiu. Eucharystia i życie przenikają się.

Panie, Ty nas poprzedziłeś w drodze do domu Ojca, aby przygotować nam mieszkanie, abyśmy i my byli tam gdzie Ty. Składam Ci na ołtarzu wszystko co mam i kim jestem. Jezu, Ty jesteś Drogą i tylko z Tobą moje życie ma sens i wartość. W Eucharystii dajesz mi siłę, moc i uzdrowienie - "Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków."

XIII: Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego
[Tak więc po Wniebowstąpieniu] weszli do sali na górze [...] Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. (Dz1,12-14)

W czasie Mszy Świętej wielokrotnie wspominamy Maryję, jako Matkę Syna Bożego, oraz Tą, która jako "pierwsza cieszy się dziedzictwem życia wiecznego, obiecanego wszystkim wierzącym".

Przyzywamy Jej wstawiennictwa podczas spowiedzi powszechnej: "Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego".

Przypominamy sobie prawdę, że "Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy" w wyznaniu wiary, w modlitwie eucharystycznej.

Maryjo, pełna Ducha Świętego, Matko Kościoła Świętego, prosimy wstawiaj się za nami, byśmy świadomie uczestnicząc w każdej Eucharystii, z radością oczekiwali zesłania Ducha Świętego.

XIV: Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego 
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz2,1-6)

Podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej jednoczymy się z całym Kościołem, aby uroczyście obchodzić "pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego".

Cała Eucharystia przeniknięta jest obecnością Ducha Świętego. "Uświęć te dary mocą Ducha Twojego, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią..." - kapłan wypowiada te słowa tuż przed przeistoczeniem.
Kościół ma świadomość, że przystępuje do sprawowania tajemnicy, która absolutnie przekracza wszelkie ludzkie możliwości.

Dlatego prosimy Cię, Panie, zjednocz nas i ześlij na nas Twojego Ducha...

Zakończenie:
To bardzo ważne, abyśmy od nowa i bardziej szczegółowo rozważali różne części Mszy Świętej. I modlili się, aby pojąć wielkość oraz piękno sprawowania Świętej Eucharystii! Przecież to właśnie Zmartwychwstały Jezus zaprasza nas na ucztę Eucharystyczną.
Zaprasza każdego!
Czy można wzgardzić takim zaproszeniem? Odtrącić Zapraszającego..? 
 

oprac. A.Czemplik i G.Bujanowicz, AD2013