Na skróty:WYPOMINKI

Za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy modlić się przez cały listopad różańcem św. w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 18.00.
Również za zmarłych polecanych w wypominkach będzie ofiarowana Msza św. w każdą środę w listopadzie o godz. 18.00
Kartki wypominkowe dostępne są na stolikach przy wszystkich wejściach do kościoła.
Kartki wypominkowe z czytelnie wypisanymi imionami swoich zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dnia 1 listopada Msze św. wg porządku niedzielnego:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00, 19:15

ODPUST ZA ZMARŁYCH

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
3. Spełnienie trzech warunków:
- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
- przyjęcie Komunii Świętej
- odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Michała Archanioła; ul. B.Prusa 78, 50-318 Wrocław; tel.:(71)-321-11-47; admin